Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt architektoniczno – budowlany (format zip) Projekt konstrukcyjny (format zip) Projekt sanitarny (format zip) Projekt instalacji elektrycznych (format zip)