USŁUGI

OFERTA DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę transportu sanitarnego dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) działających na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do dyspozycji przychodni oddajemy flotę nowoczesnych samochodów sanitarnych typu S,P,T. Duża liczba ambulansów, kompetentny i doświadczony personel oraz nowoczesne całodobowe centrum dyspozytorskie zapewnią bezpieczny i profesjonalny transport w przypadku każdego zgłosznia.

Warunkiem nawiązania współpracy z naszą firmą i skorzystania z usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest wypełnienie deklaracji, którą można pobrać [Oświadczenie o objęciu opieką – transport sanitarny (164 KB, PDF)] i przesłanie dwóch egzemplarzy do siedziby Firmy.

Wszystkie wyjazdy naszych samochodów są monitorowane i archiwizowane w systemie. Dzięki temu mają Państwo możliwość kontroli dokonywanych zgłoszeń i uzyskania niezbędnych zestawień transportowych.

W naszych ambulansach na co dzień dyżury pełnią Ratownicy Medyczni, którzy oprócz wykonania transportu chorych mogą także podjąć medyczne czynności ratunkowe w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Dla placówek współpracujących z nami oferujemy możliwość uzyskania dodatkowych rabatów na transport komercyjny (dla pacjentów zadeklarowanych w danej przychodni). Warunki ustalane są indywidualnie.

Nasze karetki spełniają wymogi typu S dla Specjalistycznych Zespołów Ratownictwo Medycznego.

Deklarujemy, iż nasz zespół spełnia wszelkie warunki stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla świadczeniodawców realizujących świadczenia transportu sanitarnego, zarówno dotyczące personelu jak i pojazdów realizujących wyjazdy.