CENTRUM REHABILITACJI

REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Drodzy Pacjenci, w naszej Przychodni istnieje możliwość Rehabilitacji Domowej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Fizjoterapeuci świadczą terapię przede wszystkim na terenie Piastowa.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla Pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej udzielającej świadczeń w trybie ambulatoryjnym (np. poradni rehabilitacyjnej, gabinetu rehabilitacji, ośrodka/oddziału dziennego rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych powstałych w wyniku:

 • Ogniskowych uszkodzeń mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych, urazach) przez okres 12 miesięcy od dnia powstania urazu,
 • Ciężkich uszkodzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. Stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa,
 • Uszkodzeń rdzenia kręgowego przez 12 miesięcy od uszkodzenia,
 • Chorób przewlekle postępujących, w szczególności: miopatie choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów,
 • Choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych i po zabiegach endoprotezoplastyki przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
 • Urazów kończyn dolnych przez 6 miesięcy od powstania urazu,
 • Osobom w stanie wegetatywnym i apalicznym.

W ciągu roku przysługuje maksymalnie 80 dni zabiegowych. Rehabilitacja domowa wykonywana jest w zakresie 2-3 spotkań w tygodniu.

Skierowanie na zabiegi rehabilitacji w warunkach domowych (do Zespołu Rehabilitacji Domowej) ważne jest 30 dni od wystawienia i w takim okresie należy je zarejestrować, bez względu na to kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Skierowanie na zabiegi wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), ale także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, w tym specjaliści: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, balneologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii.

Nasi fizjoterapeuci:

 • Mgr Anna Suszek
 • Mgr Konrad Chałatkiewicz
 • Mgr Tomasz Kochański
 • Mgr Tomasz Pałka
 • Karol Bogdański

W celu uzyskania informacji odnośnie terminów i zapisów na rehabilitacją domową w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: +48 789-032-444, (22) 723-11-47 (wew. 9) oraz (22) 723-62-87 (wew. 9).