PIASTUN SPZOZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej PIASTUN jest jednostką publicznej ochrony zdrowia. Dla 25 tysięcy mieszkańców Piastowa stanowi najważniejsze centrum opieki zdrowotnej.

Pacjenci mogą skorzystać z pomocy lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz z Poradni Specjalistycznych. Dzieci pozostają pod opieką zespołu doświadczonych Pediatrów. SPZOZ PIASTUN dysponuje również zapleczem diagnostyczno-zabiegowym.

W 2012 roku, po raz pierwszy w historii miasta uruchomiono całodobową opiekę medyczną, która swoim zasięgiem obejmuje także okoliczne gminy. Do dyspozycji Pacjentów oddano nowoczesne Centrum Rehabilitacji i uruchomiono usługi transportu sanitarnego oraz zabezpieczenia imprez masowych.

Starania Dyrekcji i Załogi zostały docenione. Piastun Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Piastowie otrzymał I Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny w kategorii Publiczne Zakłady Lecznictwa Otwartego.