USŁUGI

USŁUGI KOMERCYJNE

Większość usług medycznych – badań i porad lekarskich realizowanych w SP ZOZ PIASTUN jest dostępnych również na zasadach komercyjnych. Zapraszamy osoby prywatne, także nieuprawnione do świadczeń z środków publicznych oraz instytucje i firmy do zapoznania się z naszym cennikiem usług i skorzystania z naszej oferty diagnostyczno – konsultacyjnej.

Serdecznie Zapraszamy do naszego nowo otwartego Centrum Rehabilitacji.

Poradnie Specjalistyczne dla Dzieci

Galeria