USŁUGI

USŁUGI KOMERCYJNE

Większość usług medycznych – badań i porad lekarskich realizowanych w SPZOZ PIASTUN jest dostępnych również na zasadach komercyjnych. Zapraszamy osoby prywatne, także nieuprawnione do świadczeń z środków publicznych oraz instytucje i firmy do zapoznania się z naszym cennikiem usług i skorzystania z naszej oferty diagnostyczno – konsultacyjnej.

Poradnie Specjalistyczne dla Dzieci

Galeria