PIASTUN SPZOZ

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • telefonicznie
 • wyłącznie w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu Pacjenta

Skorzystanie ze świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej uzasadnia

 • nagłe zachorowanie
 • nagłe pogorszenie stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

W szczególności

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi są wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w szczególnych przypadkach w domu pacjenta.

Ważne

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia jak np.

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • krwotok
 • wypadek komunikacyjny
 • upadek z wysokości
 • porażenie prądem elektrycznym
 • poród lub dolegliwości związane z ciążą

należy niezwłocznie wezwać Pogotowie Ratunkowe (tel. 999 lub 112).

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie można uzyskać

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Kontakt

 • w dni robocze 8:00 – 18:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy
 • Piastów, ul. M. Reja 1
 • tel. 22 753 81 37

Galeria

Dojazd