CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

PRACOWNIA EEG

Zespół

  • dr n.med.Marta Bogotko-Szarszewska – neurolog dziecięcy-opisująca badania EEG
  • Iwona Dymecka – technik elektroradiologii – wykonująca badania EEG

Holter ciśnieniowy

Co to jest badanie EEG?

Badanie EEG (EektroEncefaloGrafia) jest to zapis czynności bioelektrycznej mózgu. Polega na rejestrowaniu fal mózgowych, co umożliwia ocenę pracy mózgu, wytwarzającego bioprądy o częstotliwości 0,5 – 40 Hz i natężeniu 5 – 200 µV. Rozkład przestrzenny fal, ich ciągłość, kształt, charakter, czas trwania, sposób występowania, częstotliwość i natężenie opisuje lekarz. Porównuje dane pracy mózgu z odpowiednimi normami dla wieku i stanu fizjologicznego. Badanie EEG jest badaniem nieszkodliwym, bezinwazyjnym i bezbolesnym. Nie ma nic wspólnego ze stymulacją elektryczną czy elektrowstrząsami. Można je powtarzać według potrzeb diagnostycznych. Badanie EEG jest badaniem zupełnie bezbolesnym i bezpiecznym, można je wykonywać również u kobiet w ciąży.

Jak wykonuje się badanie EEG?

Pracownia wykonuje badania EEG dorosłych i dzieci od 7. roku życia, w czuwaniu lub po deprywacji snu (zgodnie z zaleceniem lekarza kierującego). Używamy najnowszego sprzętu komputerowego firmy Elmiko. Badania wykonywane są i opisywane przez w pełni wykwalifikowany personel, posiadający licencję Polskiego Towarzystwa Elektrofizjologii.

Terminy wykonywania badań EEG – po uzgodnieniu z recepcją.

Dojazd

Przychodnia Piastun SPZOZ, ul. Mikołaja Reja 1, Piastów