ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA GABINETOWEGO ORAZ DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY I OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 3/2023
data zamieszczenia: 18.08.2023
aktualizacja: 04.09.2023

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PIASTUN” zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 3/2023/ZO pn. Wdrożenie oprogramowania gabinetowego oraz dostawa i wdrożenie infrastruktury i oprogramowania systemowego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” w Piastowie.

Zapytanie realizowane jest w ramach Umowy nr UM.POZ2.U-18480.2022-00/3808/2023/706 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ (na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-18480). Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”, przez Ministra Zdrowia (Departament Innowacji). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wniosek o dofinansowanie Projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22).

Szczegóły zapytania wraz z kompletem formularzy znajdują się w załączeniu.

Termin złożenia ofert: 25.08.2023

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
aktualizacja: 10.2023 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Informacja o byciu Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich
integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 1/2021
data zamieszczenia: 1.02.2021
aktualizacja: 16.02.2021

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Nr 6/2020
data zamieszczenia: 23.11.2020
aktualizacja: 9.01.2021

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1-2.
Nr 5/2020
data zamieszczenia: 2.11.2020
aktualizacja: 22.12.2020

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1-3.
Nr 3/2020
data zamieszczenia: 14.10.2020
aktualizacja: 1.12.2020

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – 5.
Nr 2/2020
data zamieszczenia: 22.05.2020
aktualizacja: 06.06.2020

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – 8.
Nr 1/2020
data zamieszczenia: 24.01.2020
aktualizacja: 06.03.2020

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – 6.
Nr 3/2019
data zamieszczenia: 12.07.2019
aktualizacja: 03.09.2019

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 3
Nr 2/2019
data zamieszczenia: 07.05.2019
aktualizacja: 11.06.2019

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 3
Nr 1/2019
data zamieszczenia: 27.02.2019
aktualizacja: 13.04.2019

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 7/2018
data zamieszczenia: 16.11.2018
aktualizacja: 03.01.2019

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 4
Nr 6/2018
data zamieszczenia: 18.07.2018
aktualizacja: 19.09.2018

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 2
Nr 5/2018
data zamieszczenia: 08.05.2018
aktualizacja: 24.06.2018

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 3
Nr 1/2018
data zamieszczenia: 23.01.2018
aktualizacja: 12.03.2018

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 2
Nr 11/2017
data zamieszczenia: 31.10.2017
aktualizacja: 16.11.2017

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 3
Nr 9/2017
data zamieszczenia: 17.10.2017
aktualizacja: 30.10.2017

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 4
Nr 7/2017
data zamieszczenia: 11.08.2017
aktualizacja: 01.09.2017

Wykonanie dokumentacji wykonawczej budowy przychodni wraz z budowlą – ścianą oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie z zakresem z projektu budowlanego wraz z dokumentacjami towarzyszącymi budowlano-wykonawczymi z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń.
Nr 6/2017
data zamieszczenia: 10.07.2017
aktualizacja: 19.07.2017

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 2
Nr 4/2017

data zamieszczenia: 23.05.2017
aktualizacja: 14.06.2017

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 4
Nr 3/2017
data zamieszczenia: 27.04.2017
aktualizacja: 26.06.2017

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 3
Nr 2/2017
data zamieszczenia: 25.01.2017
aktualizacja: 23.02.2017

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 – POZ. 5
Nr 1/2017

data zamieszczenia: 23.01.2017
aktualizacja: 24.01.2017

ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 5/2016
data zamieszczenia: 01.12.2016
aktualizacja: 14.12.2016

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK P/WZW TYPU B DLA DOROSŁYCH NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 4/2016

data zamieszczenia: 14.12.2016
aktualizacja: 20.12.2016

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN poz. 1 – poz. 2
Nr 3/2016
data zamieszczenia: 13.09.2016
aktualizacja: 14.10.2016

ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIE NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 2/2016
data zamieszczenia: 23.06.2016

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN poz. 1 – poz. 3
Nr 1/2016
data zamieszczenia: 14.03.2016

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN poz. 1 – poz. 3
Nr 7/2015

data zamieszczenia: 10.12.2015

ZAKUP I DOSTAWA APARATU ULTRASINOGRAFICZNEGO NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 6/2015
data zamieszczenia: 30.11.2015

ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 5/2015
data zamieszczenia: 26.11.2015

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 4/2015
data zamieszczenia: 15.10.2015

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 3/2015
data zamieszczenia: 7.05.2015

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
Nr 2/2015
data zamieszczenia: 18.02.2015

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN P/PNEUMOKOKOM
Nr 1/2015
data zamieszczenia: 13.01.2015

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN (poz. 1 – poz. 2)
Nr 4/2014
data zamieszczenia: 10.07.2014

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN (poz. 1 – poz. 2)
Nr 3/2014

data zamieszczenia: 13.06.2014

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN (poz. 1 – poz. 2)
Nr 2/2014
data zamieszczenia: 11.04.2014

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONKI P/BŁONICY (D), TĘŻCOWI (T), KRZTUŚCOWI (KOMPONENTA ACELULARNA) (PA), POLIOMYELITIS INAKTYWOWANEJ (IPV) I P/HAEMOPHILUS TYPU B (HIB) SKONIUGOWANEJ (ADSOROBOWANEJ) W LICZBIE 200 SZTUK
Nr 1/2014
data zamieszczenia: 21.01.2014

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONKI P/ROTAWIRUSOM ZAWIERAJĄCEJ ŻYWY ATENUOWANY ROTAWIRUS LUDZKI W LICZBIE 150 SZTUK
data zamieszczenia: 28.11.2013

numer ogłoszenia: 488634 – 2013

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN (poz. 1 – poz. 3)
data zamieszczenia: 7.11.2013

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN (poz. 1 – poz. 5)
data zamieszczenia: 28.05.2013

numer ogłoszenia: 205608 – 2013

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN (poz. 1 – poz. 5)
data zamieszczenia: 21.01.2013

numer ogłoszenia: 27652 – 2013

Postępowanie przetargowe: ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN
data zamieszczenia: 30.01.2012
numer ogłoszenia: 27334 – 2012