CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

ECHO SERCA

Miejsce wykonywania badania

Przychodnia ul. M. Reja 1, Gabinet nr 10

Specjalista Kardiolog

dr Leszek Wolniewicz

USG

Co to jest badanie Echo Serca?

Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i jednocześnie nie wymagające specjalnego przygotowania. Jeśli zachodzi taka konieczność można je wielokrotnie powtarzać.
Za pomocą specjalnego aparatu USG poddaje się analizie budowę anatomiczną serca, uwidacznia jamy serca, przegrody, ujścia przedsionkowo – komorowe, aortę i tętnicę płucną oraz określa wady lub ubytki. Badanie to umożliwia również dokonanie pomiaru serca, jego masy oraz ocenia stopień kurczliwości mięśnia sercowego. Badanie to umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie obecności płynu w worku osierdziowym. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Godziny badań

DzieńGodzina
Środa12:00 – 16:00

Zapisy na badanie

Osobiście bądź telefonicznie w Recepcji SPZOZ Piastun ul. M. Reja 1.
Badanie wykonywane jest bezpłatnie dla pacjentów ze skierowaniem od lekarza kardiologa SPZOZ Piastun. Dla pozostałych chętnych jest dostępne odpłatnie.

Dojazd

Przychodnia Piastun SPZOZ, ul. Mikołaja Reja 1, Piastów