CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

ECHO SERCA

Miejsce wykonywania badania

Przychodnia ul. M. Reja 1, Gabinet nr 10

Specjalista Kardiolog

dr Leszek Wolniewicz

Godziny badań

DzieńGodzina
Środa15:15 – 17:30

Co to jest badanie Echo Serca

Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i jednocześnie nie wymagające specjalnego przygotowania. Jeśli zachodzi taka konieczność można je wielokrotnie powtarzać.
Za pomocą specjalnego aparatu USG poddaje się analizie budowę anatomiczną serca, uwidacznia jamy serca, przegrody, ujścia przedsionkowo – komorowe, aortę i tętnicę płucną oraz określa wady lub ubytki. Badanie to umożliwia również dokonanie pomiaru serca, jego masy oraz ocenia stopień kurczliwości mięśnia sercowego. Badanie to umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie obecności płynu w worku osierdziowym. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Zapisy na badanie

Osobiście w recepcji przychodni lub telefonicznie.
Badanie wykonywane jest bezpłatnie dla pacjentów ze skierowaniem od lekarza kardiologa SPZOZ Piastun. Dla pozostałych chętnych jest dostępne odpłatnie.

Dojazd

Przychodnia Piastun SPZOZ, ul. Mikołaja Reja 1, Piastów