CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

HOLTER EKG

Miejsce wykonywania badania

Przychodnia ul. M. Reja 1, Gabinet nr 13

Zapisy na badanie

Osobiście bądź telefonicznie w Gabinecie zabiegowym nr 13 w SPZOZ Piastun ul. M. Reja 1.

Hotler EKG

Co to jest Holter EKG?

Jest to podstawowe badanie aktywności serca pozwalające ocenić m.in. rytm i częstość pracy serca, układ przewodzenia. Za pomocą EKG w sposób bezbolesny i nieinwazyjny można zdiagnozować wiele chorób mięśnia sercowego. Czas badania to ok. 5 – 10 min.

Sposób przeprowadzenia badania

Na klatce piersiowej pacjenta, po przygotowaniu skóry (ew. wygoleniu włosów i odtłuszczeniu) przykleja się elektrody. Odpowiednie kable łączą elektrody z rejestratorem. Urządzenie rejestrujące przypinane jest do paska, można zawiesić go w specjalnej torebce na szyi. Rejestrator jest mały i lekki.
W czasie badania prosimy o prowadzenia dzienniczka pacjenta. Należy zapisywać w nim występujące w czasie rejestracji dolegliwości, koniecznie z zaznaczeniem godziny. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz wykonywania kąpieli, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Badanie trwa zazwyczaj 24 godziny.
Badanie nie niesie z sobą żadnego zagrożenia. Może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Wynik badania

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie). Opis zawiera wiele elementów wspomagających diagnozę. Ostateczna interpretacja zapisu należy jednak do lekarza kierującego.

Dojazd

Przychodnia Piastun SPZOZ, ul. Mikołaja Reja 1, Piastów