Dostępność Plus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 702 970,72 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in.:

  • skorzystać z nowych urządzeń i sprzętów medycznych,
  • skorzystać z klimatyzowanych pomieszczeń,
  • łatwiej dostać się do gabinetów lekarski i zabiegowych,
  • łatwiej odnaleźć się na terenie placówki,
  • skorzystać z telemedycyny,
  • skorzystać z aplikacji mobilnej,
  • skorzystać z pętli indukcyjnych,
  • skorzystać z nowej strony internetowej.

Dodatkowo personel placówki nabędzie odpowiednich umiejętności z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami i kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Sporządzona zostanie także odpowiednia procedura w zakresie przyjaznej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.