Walka z Antybiotykoopornością

Wspólna Walka z Antybiotykoopornością Antybiotyki odgrywają kluczową rolę w leczeniu zakażeń bakteryjnych, jednak ich nadmierne i nieracjonalne stosowanie prowadzi do poważnego problemu antybiotykooporności. Wdrażanie skutecznych strategii zapobiegania antybiotykooporności staje się niezbędne dla utrzymania skuteczności tych leków i ochrony zdrowia publicznego Zapobieganie antybiotykooporności: Prawidłowe stosowanie antybiotyków: Konieczne jest przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących stosowania antybiotyków. Należy przyjmować [...]

Światowy Dzień Parkinsona

Solidarność wobec Choroby Parkinsona: Dzień Osób z Chorobą Parkinsona 11 kwietnia, w Dniu Osób z Chorobą Parkinsona, zwracamy uwagę na jedno z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń neurodegeneracyjnych. To czas, aby zwiększyć świadomość na temat wyzwań, z jakimi borykają się pacjenci, i podkreślić znaczenie wsparcia oraz badań nad nowymi terapiami. Zrozumienie Choroby Parkinsona Choroba Parkinsona charakteryzuje się [...]

Nowelizacja ustawy Onkologicznej

Rada Ministrów podjęła istotną decyzję dotyczącą systematycznego wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok. Uchwała przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia kładzie nacisk na poprawę sytuacji kadrowej w onkologii oraz wzmacnianie badań naukowych i innowacji w obszarze walki z nowotworami. Realizacja harmonogramu na 2024 rok W ramach harmonogramu na 2024 rok przewidziane są liczne działania mające na [...]

Zmiany w realizacji e-recept rocznych

Od 1 marca 2024 roku w Polsce obowiązują nowe zasady realizacji e-recept rocznych. Zmiany wprowadzone mają na celu usprawnienie procesu wydawania leków, poprzez automatyczne obliczanie ilości leku przysługującego pacjentowi przez system informatyczny. Nowy system - większa precyzja i efektywność Dzięki nowym zasadom, zarówno lekarze, jak i farmaceuci, będą mogli korzystać z systemu, który automatycznie wyliczy [...]

Światowy Dzień Zespołu Downa

Świętowanie różnorodności: Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa, datę symbolicznie wybraną ze względu na trisomię 21. chromosomu, która charakteryzuje ten zespół. Ten dzień ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat Zespołu Downa i podkreślenie wkładu osób z tym zespołem w społeczeństwo. Zrozumienie Zespołu Downa Zespół Downa to stan genetyczny, [...]

Ograniczona dostępność gabinetu zabiegowego

Dn.29.03.2024 w gab. zabiegowym wykonywane są jedynie pobrania krwi oznaczone jako citowe.

Profilaktyka otyłości

Profilaktyka otyłości: wyzwanie współczesności W Polsce obserwujemy narastający problem otyłości, pomimo istniejących strategii profilaktycznych. Dane alarmujące, dotyczące wzrostu liczby pacjentów leczonych z powodu otyłości, wskazują na niewystarczającą skuteczność obecnych działań prewencyjnych. Wydaje się, że dotychczasowe podejścia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, co stawia przed nami wyzwanie znalezienia bardziej efektywnych rozwiązań. W Polsce problem otyłości może dotyczyć [...]

Światowy Dzień Nerek

Światowy Dzień Nerek: Ochrona naszych cichych organów Światowy Dzień Nerek, obchodzony corocznie w drugi czwartek marca, to ważna inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości na temat kluczowej roli, jaką nerki odgrywają w naszym zdrowiu, oraz konieczności dbania o te ciche, lecz niezwykle ważne organy. W tym roku pragniemy podkreślić znaczenie profilaktyki chorób nerkowych i promować [...]

Światowy Dzień Chorób Rzadkich: Dajemy głos niewidzialnym

28 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich, dzień poświęcony podnoszeniu świadomości na temat chorób, które dotykają stosunkowo małej liczby osób, ale mają ogromny wpływ na życie Pacjentów i ich rodzin. Choroby rzadkie, często złożone i wymagające specjalistycznej wiedzy, stanowią wyzwanie zarówno dla osób, które z nimi żyją, jak i dla systemów opieki zdrowotnej na całym [...]

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją: Rozmawiajmy o zdrowiu psychicznym

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – dzień, który przypomina nam o znaczeniu zdrowia psychicznego i potrzebie przełamywania tabu związanego z depresją. To czas, aby zwrócić uwagę na tę powszechną, lecz często bagatelizowaną chorobę, która dotyka miliony osób, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Depresja: Czym jest i jakie są jej objawy? [...]