CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

ECHO SERCA

Miejsce wykonywania badania

Przychodnia ul. M. Reja 1, Gabinet nr 10

Specjalista Kardiolog

dr Leszek Wolniewicz

Godziny badań

Dzień Środa
Godzina 15:15 – 17:30

Co to jest badanie Echo Serca

Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i jednocześnie nie wymagające specjalnego przygotowania. Jeśli zachodzi taka konieczność można je wielokrotnie powtarzać.
Za pomocą specjalnego aparatu USG poddaje się analizie budowę anatomiczną serca, uwidacznia jamy serca, przegrody, ujścia przedsionkowo – komorowe, aortę i tętnicę płucną oraz określa wady lub ubytki. Badanie to umożliwia również dokonanie pomiaru serca, jego masy oraz ocenia stopień kurczliwości mięśnia sercowego. Badanie to umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie obecności płynu w worku osierdziowym. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Zapisy na badanie

Osobiście w recepcji przychodni lub telefonicznie.
Badanie wykonywane jest bezpłatnie dla pacjentów ze skierowaniem od lekarza kardiologa SPZOZ Piastun. Dla pozostałych chętnych jest dostępne odpłatnie.

Dojazd