Piastun SPZOZ, logo.

Współpraca SPZOZ PIASTUN z Urzędem Miejskim w Piastowie, zaowocowała stworzeniem kolejnego wniosku projektowego.

Dzięki staraniom Miasta, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, po podpisaniu umowy, przekaże Przychodni dofinansowanie w wysokości blisko 3,8mln złotych. Środki przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego oraz diagnostycznego, który pozwoli pacjentom na korzystanie z usług medycznych na najwyższym poziomie.

Projekt pt. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki skoordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” zakłada zakup sprzętów m.in. do pracowni kardiologicznej, chirurgicznej, kolonoskopii, gastroskopii, anestezjologicznej oraz rehabilitacyjnej.