e-usługi POZ

Grantobiorca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN

Tytuł Przedsięwzięcia: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Cel Przedsięwzięcia: wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (ZM i EDM) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawą SIOZ oraz wytycznymi MZ.

Dofinansowanie z UE: 158 998,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19