Grupa ludzi stoi pod budynkiem i pozuje do zdjęcia.

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Serocku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne technologie cyfrowe w sektorze ochrony zdrowia – wyzwania dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych oraz partnera SPZOZ Piastun.

Temat konferencji poruszał zagadnienia związane z wyzwaniami i zagrożeniami wynikającymi z cyfryzacji w obszarze ochrony zdrowia. Głównym założeniem konferencji było wykazanie braków w regulacjach dotyczących nowych technologii w ochronie zdrowia, skupiając się w szczególności na pojmowaniu tego zagadnienia przez pryzmat elementu infrastruktury krytycznej państwa. W obliczu wyzwań XXI wieku, które następują w wyniku cyfryzacji, w zakresie zdrowia publicznego, zagadnienie to bez wątpienia należy umiejscawiać w strategicznym obszarze bezpieczeństwa informacyjnego.

Zdjęcia: Akademia Sztuki Wojennej