CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

KONSULTACYJNA PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA

Lekarze Anestezjolodzy

 • dr Jan Kowalski
 • dr Maria Zygmunt-Łyko

Zespół Pielęgniarski

 • piel. Iwona Bilska
 • piel. Iwona Wronkowska

Holter ciśnieniowy

Kwalifikacja anestezjologiczna

Kwalifikacja anestezjologiczna odbywa się przed planowanym przyjęciem do Pracowni Endoskopii na podstawie skierowania. Termin konsultacji anestezjologicznej ustala Sekretariat Poradni.

Informacje dotyczące znieczulenia

Zespół anestezjologów prowadzi kwalifikację pacjentów do zabiegów w znieczuleniu ogólnym w trybie planowym.

Celem konsultacji anestezjologicznej jest poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych z wykonywanymi procedurami oraz możliwych powikłaniach.

Zgoda na znieczulenie

Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Co zabrać

Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:

 • kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu
 • listę przyjmowanych leków
 • wyniki badań (jeśli udało się je wcześniej wykonać).

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie

Chorzy prowadzeni w POZ/poradni specjalistycznej powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, zawierające:

 • zwięzłą informację o historii chorób pacjenta,
 • wyniki istotnych badań dodatkowych (EKG, USG, USG serca),
 • informację o aktualnym leczeniu,
 • informację o ewentualnych przeciwwskazaniach do planowanego zabiegu.

Dojazd

Przychodnia Piastun SPZOZ, ul. Mikołaja Reja 1, Piastów