Ksiądz stoi z ratownikiem przy ambulansie.

W dniach 26 – 31 lipca w Krakowie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. Miłosierdzie jest tematem owego wyjątkowego spotkania młodych ludzi z Ojcem Święty Franciszkiem.

Przede wszystkim to wyjątkowe przeżycie duchowe i religijne, ale jednocześnie olbrzymie i niezwykłe przedsięwzięcie organizacyjne. Należy bowiem stworzyć odpowiednie warunki setkom tysięcy uczestników z całego świata.

Powodem do dumy może więc być fakt, że nasza placówka po raz pierwszy w historii bierze w nim czynny udział. SPZOZ PIASTUN został włączony w system zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży. Nasze trzy zespoły ratownicze będą zapewniać bezpieczeństwo, a w razie konieczności nieść pomoc i ratunek uczestnikom Światowych Dni Młodzieży.

Inauguracja naszego uczestnictwa odbyła się 24 lipca na terenie MOSiR w Piastowie. Pod przewodnictwem Piastowskich duszpasterzy z udziałem władz miasta, mieszkańców i gości z zagranicy, odwiedzających nasze miasto przed wyruszeniem na Światowe Dni Młodzieży, odbyło się poświęcenia trzech ambulansów wyruszających do Krakowa.