Poszukiwany: Lekarz POZ

SPZOZ PIASTUN poszukuje lekarza POZ ze specjalizacją (ew. w trakcie) z medycyny rodzinnej. Warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia. Prosimy o przysyłanie CV na adres kadry@piastunzoz.pl