Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt architektoniczno – budowlany (7,1 MB, ZIP) Projekt konstrukcyjny (1,2 MB, ZIP) Projekt sanitarny (13,1 MB, ZIP) Projekt instalacji elektrycznych (1,6 MB, ZIP)