Kobieta trzyma leżącą na łóżku kobietę za nadgarstek.

Wszystkim koleżankom i kolegom wykonującym z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem ten trudny i odpowiedzialny zawód składamy podziękowania i najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości.

Pamiętajmy:

Pielęgniarki i położne plasują się wysoko w rankingach zawodów zaufania publicznego, jednak nie przekłada się to na sposób postrzegania tych zawodów jako atrakcyjnych z punktu widzenia finansowego oraz prestiżowego. Zmiana systemu kształcenia przyczyniła się do zwiększenia prestiżu zawodowego i umożliwiła rozwój kariery naukowej. Ponadto poszerzenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych przez nadanie uprawnień do ordynacji leków i wystawiania recept ma pozytywny wpływ na postrzeganie tych zawodów, szczególnie przez pacjentów.

Niestety nie wpływa to na zainteresowanie tym zawodem. Według danych ekspertów w Polsce współczynnik liczby pielęgniarek i położnych na 1 tys. mieszkańców wynosi średnio jedynie 5,2, natomiast w OECD wskaźnik ten wynosi 9,8. Liczba pielęgniarek i położnych kształtuje się następująco:
– w przedziale wiekowym 41-60: 172 706
– w przedziale 21-40 lat – mającym zastąpić ww. przedział – to tylko 32 993.
Oznacza to, że w 2033 roku będzie brakowało 169 tys. pielęgniarek i położnych. Zapewnienie zastępowalności pokoleń wymaga, aby w latach 2018-2033 wchodziło do systemu, co najmniej 13 tys. pielęgniarek i położnych rocznie.

Źródło: MedExpress.pl