Biało-czerwona tabletka leży na klawiaturze.

Coraz częściej kupujemy leki w Internecie, jednak nie mamy żadnej gwarancji, że są to leki oryginalne, pełnowartościowe i bezpieczne. Jak można upewnić się, że dana apteka internetowa jest prawdziwa?

Komisja Europejska przyjęła właśnie rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych (2011/62/UE), ustanawiając wspólne logo dla aptek internetowych i wymogi techniczne zapewniające jego autentyczność. Logo będzie w pełni działać w drugiej połowie 2015 r. – Kupując leki w Internecie, konsumenci muszą zdawać sobie sprawę z tego, że narażają się na zakup sfałszowanych lekarstw, chyba że zaopatrują się u legalnie działających internetowych dostawców. Sfałszowane lekarstwa mogą być nie tylko nieskuteczne, ale i szkodliwe, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Aby konsumenci mogli czuć się bezpiecznie, Komisja wprowadziła wspólne logo dla internetowych aptek – ostrzega europejski komisarz ds. zdrowia Tonio Borg.

Oto logo, które powinno znajdować się na stronie głównej internetowej apteki. W prostokącie w środkowej, lewej części logo będzie umieszczona flaga państwa UE, w którym internetowa apteka ma swoją siedzibę, a tekst będzie przetłumaczony na język urzędowy (języki urzędowe) tego państwa.

Na stronie, na której będziemy chcieli kupić leki, powinniśmy znaleźć logo i je kliknąć. Powinno nas to odesłać do strony internetowej krajowego organu regulacyjnego, na której znajduje się lista wszystkich legalnie działających internetowych aptek i innych podmiotów posiadających zezwolenie na detaliczną sprzedaż leków. Sprawdzamy, czy nasza apteka jest na liście, i możemy kontynuować zakupy. Jeżeli nie znajdziemy danej strony na liście, nie powinniśmy kupować na niej leków. Lepiej skorzystać z usług sprzedawców wymienionych na stronie internetowej krajowego organu regulacyjnego.

Źródło: Medexpress.pl