Aparatura pomiarowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów, dla Państwa komfortu i wygody, by nie musieli Państwo jeździć do okolicznych szpitali, uruchomiliśmy pracownię prób wysiłkowych w naszej placówce przy ulicy Reja 1.

Badanie wysiłkowe EKG służy ocenie niedokrwienia mięśnia sercowego przy zwiększonym wysiłku fizycznym i jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG, oraz kontroli ciśnienia tętniczego krwi. Umożliwia także ocenę wydolności fizycznej organizmu, jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Jest również wykorzystywane do rehabilitacji chorych.
Dla pacjentów naszej poradni kardiologicznej, badanie finansowane przez NFZ.

Zapraszamy.