Kobieta leży i unosi jedną nogę, druga kobieta trzyma ją za kolano i stopę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialny jest nie tylko za wypłacanie emerytur i rent. Spoczywa na nim o wiele więcej zadań i obowiązków. Jednym z nich jest prewencja rentowa.

Rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS prowadzi już od 1996 r. Korzystać z niej mogą ubezpieczeni zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, których jednak rokowania co do odzyskania sprawności są pozytywne. W ramach prewencji rentowej prowadzone są również badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy.

ZUS zapewnia bezpłatną rehabilitację leczniczą w zakresie schorzeń narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych oraz po operacji nowotworu gruczołu piersiowego.

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej wypisuje lekarz prowadzący. Wypełniony wniosek należy złożyć w dowolnej placówce ZUS-u. Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Czas trwania turnusu to średnio 24 dni. Jeżeli w momencie skierowania na turnus rehabilitacyjny ubezpieczony nie jest na zwolnieniu lekarskim, takie zwolnienie wystawi ośrodek.

ZUS pokrywa pełne koszty programu rehabilitacji: całodobową opiekę medyczną, zabiegi lecznicze, wyżywienie i zakwaterowanie. Zakład zwraca również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Obecnie ZUS współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami rehabilitacyjnymi w całej Polsce. Między innymi z ośrodkami w: Gościmiu koło Gorzowa Wlkp., Ciechocinku, Inowrocławiu, Połczynie, Aleksandrowie Kujawskim, Uniejowie, Świeradowie, Polanicy, Kołobrzegu, Międzywodziu, Dziw-nówku, Szczawnicy, Iwoniczu, Rymanowie, Nałęczowie, Gołdapi i Augustowie.

Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest w sposób kompleksowy, bowiem dla każdego ubezpieczonego ustalany jest indywidualny program, ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania na rehabilitację. Program rehabilitacji, np. w zakresie schorzeń narządu ruchu obejmuje, poza różnymi formami rehabilitacji fizycznej (tj. m.in. kinezyterapią indywidualną, zbiorową, ćwiczeniami w wodzie oraz zabiegami fizykoterapeutycznymi z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym), także rehabilitację psychologiczną, edukację zdrowotną, naukę zasad zdrowego żywienia oraz promocję zdrowia. W schorzeniach narządu ruchu lub układu krążenia, oprócz rehabilitacji poza miejscem zamieszkania, na terenie niektórych miast wojewódzkich (np. Poznania, Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Warszawy) możliwa jest także rehabilitacja w trybie ambulatoryjnym. Dla mieszkańców takich miast jak Warszawa, Kraków i Wrocław ZUS prowadzi również rehabilitację układu krążenia monitorowaną telemedycznie w systemie ambulatoryjnym. Rehabilitacja lecznicza przeznaczona jest dla osób ubezpieczonych, których stan zdrowia spowodował okresową niezdolność do pracy, w szczególności uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, rokujących odzyskanie zdolności do pracy po przebytej rehabilitacji, a także dla osób ubezpieczonych, którym z powodu choroby zagraża niezdolność do pracy.

Równie ważnym elementem w obszarze prewencji rentowej prowadzonej przez ZUS są badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne, które obejmują m.in.:

  • zlecanie prac naukowo-badawczych oraz opracowań dotyczących przyczyn niezdolności do pracy oraz sposobów zapobiegania niezdolności do pracy,
  • dofinansowanie konferencji naukowych,
  • przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu prewencji rentowej.

Wyniki badań prowadzonych na zlecenie ZUS wskazują, że rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej przynosi wymierne korzyści, ponieważ – dzięki poprawie stanu zdrowia – ubezpieczeni odzyskują zdolność do pracy oraz szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Źródło: Medexpress.pl