Przekrój zęba.

Rozpowszechniane ostatnio w internecie i mediach społecznościowych wiadomości na temat rzekomej szkodliwości leczenia kanałowego i negatywnych konsekwencji wynikających z jego przeprowadzenia, samorząd lekarski traktuje z uwagą.

Rozpowszechniane ostatnio w internecie i mediach społecznościowych wiadomości na temat rzekomej szkodliwości leczenia kanałowego i negatywnych konsekwencji wynikających z jego przeprowadzenia, samorząd lekarski traktuje z uwagą. Wprowadzając w błąd, mogą mieć zły wpływ na zdrowie pacjentów oraz ich poczucie bezpieczeństwa. Zaniepokojeni tym zjawiskiem, przekazujemy poniższe informacje wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Światowa Federacja Dentystyczna (FDI) w dniu 11 marca 2019 r. opublikowała broszurę pt. White Paper on Endodontic Care, w pełni poświęconą procedurom endodontycznym.

https://www.fdiworlddental.org/news/20190311/endodontics-white-paper-calls-for-treatment-to-consider-patient-health-and-well-being

Dokument FDI na prośbę PTS został przeanalizowany przez Panią prof. Agnieszkę Mielczarek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultanta krajowego ds. stomatologii zachowawczej z endodoncją, członka Rady Naukowej 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Komentarz Pani Profesor na temat tego dokumentu opublikowany został na stronie internetowej PTS: https://pts.net.pl/leczenie-endodontyczne-szkodzi-fdi-reaguje/

Pani Profesor wskazuje, jak czytamy na stronie PTS, że „Dokument FDI jest ważną pozycją systematyzującą wiedzę z zakresu współczesnej endodoncji, również w obszarach budzących kontrowersje. Stanowi zatem rodzaj rzetelnego kompendium, przeznaczonego nie tylko dla lekarzy endodontów, ale również całego środowiska medycznego. Opracowanie uwzględnia podstawowe informacje dotyczące aktualnej definicji, znaczenia i zakresu procedur endodontycznych. Zawiera istotne informacje na temat etiologii, diagnostyki i epidemiologii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych”.

Pani Profesor zwróciła również uwagę, że „Ostatnio powraca dyskusja na temat roli flory bakteryjnej, przetrwałej w systemie kanałowym zębów poddanych leczeniu endodontycznemu, w inicjowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, pokarmowego czy zapalenia stawów. Problem ten był tematem wiodącym stomatologii w latach pięćdziesiątych XX wieku. Sugerowano wówczas zasadność wykonywania mnogich ekstrakcji zębów w celu eliminacji ryzyka wystąpienia choroby odogniskowej. W dalszym ciągu teoria ta nie znajduje jednak naukowego potwierdzenia. Mnogie ekstrakcje prewencyjne zębów leczonych endodontycznie, które nie wykazują cech aktywnego stanu zapalnego można zatem traktować jako formę okaleczenia pacjenta. Badania epidemiologiczne jasno wskazują, że prawidłowo wykonane leczenie endodontyczne i szczelna rekonstrukcja tkanek w obrębie korony może zapewnić długoletnie funkcjonowanie zęba w jamie ustnej. Żadne rzetelne badania kliniczne nie potwierdzają remisji chorób ogólnoustrojowych po ekstrakcji zębów leczonych kanałowo. Warto jednak podkreślić, że współczesna stomatologia opiera się na koncepcji minimalnie inwazyjnej interwencji i stosowaniu metod zapobiegawczych. Wdrożenie skutecznej profilaktyki próchnicy, wczesnej diagnostyki i leczenia choroby próchnicowej w jej wczesnych stadiach oraz promowanie zabiegów z zakresu endodoncji regeneracyjnej ograniczy potrzebę kanałowego leczenia zębów.”

Do informacji na temat szkodliwości leczenia kanałowego zębów w ostatnim czasie odniósł się dr Ryszard Górkiewicz, endodonta, który w popularnym programie telewizyjnym „Pytanie na śniadanie” w przystępnej formie wyjaśniał wątpliwości, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej.

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/41914839/po-antyszczepionkowcach-nadchodza-antykanalowcy

Miejmy nadzieję, że te i inne sposoby dotarcia z wiedzą opartą na faktach do szerokiej publiczności przyczynią się do zwalczania niebezpiecznych mitów i pomogą edukować społeczeństwo.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska