Dni Piastowa

W dniach 2-4 maja odbędą się Dni Piastowa 2019.

Tegoroczne Dni Piastowa opiewają w wiele atrakcji. Szczegółowe informacje programowe dostępne są na załączonym plakacie.
SPZOZ Piastun zapewni profesjonalne zabezpieczenie medyczne imprezy.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu.