Ratownicy ubrani w kombinezony wsadzają pacjenta do ambulansu.

W dniach 15-17 kwietnia 2019 odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2019.

Celem Konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy w zakresie epidemiologii oraz bezpieczeństwa CBRN w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczyła szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu. Pracownicy SPZOZ Piastun brali czynny udział w tejże konferencji jako organizatorzy, a także praktycy w ćwiczeniach pozoracyjnych. W trakcie warsztatów praktycznych prezentowane były możliwości działania systemu PRM przy podejmowaniu i transporcie pacjenta wysoce zakaźnego.

Videorelacja z ćwiczeń: https://youtu.be/Lowk6PlInpo