Konferencja Naukowa

PIASTUN SPZOZ był partnerem Konferencji Naukowej „Społeczne i Technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa – problemy interdyscyplinarne”, która odbyła się w ośrodku konferencyjnym „Mościcki” w Spale. Poza zabezpieczeniem medycznym, pracownicy aktywnie uczestniczyli w tym tak ważnym przedsięwzięciu naukowym. Pośród wielu istotnych zagadnień, szczególne zainteresowanie wzbudziły wystąpienia „Bezpieczeństwa serwisów internetowych podmiotów ochrony zdrowia”, „Utraty danych w jednostce medycznej w skutek ataku ransomware”, „Innowacyjne technologie medyczne w Wojskowym Instytucie Medycznym Państwowym Instytucie Badawczym wzmocnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego Sił Zbrojnych RP”, „Zastosowanie hologramów w ochronie zdrowia”, „Technologie informacyjne a bezpieczeństwo zdrowotne – kolidacje społeczne”.