Jeśli sprzedajesz lub kupujesz produkty kosmetyczne za pośrednictwem platform sprzedażowych, które często są promowane w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, itp.), pamiętaj o swoich prawach i obowiązkach.

Sprzedaż produktów kosmetycznych

Produkty kosmetyczne sprzedawane w Internecie muszą spełniać wymagania przepisów dotyczących kosmetyków.

Jeśli samodzielnie produkujesz kosmetyki, twój produkt musi:

  • posiadać raport bezpieczeństwa,
  • być zgłoszony w CPNP (portal zgłaszania produktów kosmetycznych – ang. Cosmetic Products Notification Portal),
  • być oznakowany zgodnie z wymaganiami.

Do produkcji swoich produktów wybieraj odpowiednie składniki i przeprowadzaj ocenę ich bezpieczeństwa.

Jako producent jesteś odpowiedzialny za produkt oraz za ewentualne problemy czy reakcje alergiczne, jakie mogą wystąpić po jego zastosowaniu. Masz również obowiązek zgłaszania ciężkich działań niepożądanych.

Każdy produkt kosmetyczny musi być prawidłowo oznakowany – na opakowaniu powinny zostać umieszczone pełne informacje – m.in. przeznaczenie kosmetyku, lista składników czy nazwa producenta.

Kosmetyki importowane spoza Unii Europejskiej również muszą spełniać wszystkie wymagania przewidziane w przepisach. Jako importer jesteś odpowiedzialny za sprowadzone produkty, nawet jeśli importujesz pojedyncze sztuki.

Wielkość produkcji czy określanie produktu jako „naturalny”, „ekologiczny”, „domowy” nie zwalnia z obowiązku spełnienia przez twoje produkty wszystkich wymagań dotyczących kosmetyków. Podlegasz nadzorowi na takich samych zasadach jak inni wytwórcy i producenci.

Pamiętaj, że bez względu na skalę produkcji, bezpieczeństwo i zdrowie klientów zawsze musi być priorytetem.

Kupowanie produktów kosmetycznych

Dokładnie sprawdzaj produkty kosmetyczne, które kupujesz za pośrednictwem platform sprzedażowych. Nie kupuj podejrzanych kosmetyków. To, że produkt jest sprzedawany w Internecie, nie ma wpływu na wymagania dotyczące jego bezpieczeństwa.

Zwracaj szczególną uwagę na produkty pochodzące spoza Unii Europejskiej – zdarza się, że takie produkty są niezgodne z wymaganiami i zawierają np. substancje zabronione. Zapytaj sprzedawcę o pochodzenie produktu.

Upewnij się, że produkt ma prawidłowe oznakowanie, w tym pełną listę składników, nazwę producenta, datę ważności lub znak PAO (międzynarodowe oznaczenie, które wskazuje termin przydatności produktu po otwarciu opakowania – ang. Period After Opening).

Nie kupuj produktów bez odpowiedniego oznakowania i zgłaszaj ewentualne nieprawidłowości. 

Źródło: gov.pl