Twarz otyłej dziewczynki.

Naukowcy z Wake Forest Baptist Medical Center sugerują, że nadmierna masa ciała dzieci i nastolatków może przyczyniać się do wystąpienia potencjalnie groźnej zakrzepicy żylnej.

Wcześniejsze badania potwierdziły związek pomiędzy nadmierna masą ciała a ryzykiem zakrzepicy, ale u osób dorosłych. W przypadku dzieci wyniki różnych badań dawały niejednoznaczne wyniki.

Najnowsze, retrospektywne badanie objęło 88 pacjentów w wieku od 2 do 18 lat, którym w latach 2000-2012 udzielono pomocy w szpitalu pediatrycznym Wake Forest Baptist Medical Center i potwierdzono zakrzepicę żylną (VTE).

Otyłych było 33 spośród 88 dzieci z zakrzepicą, występowały u nich jednak także inny czynniki ryzyka. Po uwzględnieniu ich wpływu okazało się jednak, że istnienie statystycznie istotna zależność pomiędzy otyłością a ryzykiem zakrzepicy, na tyle znaczące, że może być powodem zarówno ostrych, jak i przewlekłych problemów zdrowotnych u dotkniętych nią dzieci.

Choć nasze badanie objęło niewielką liczbę pacjentów, leczonych tylko w jednym ośrodku, pokazaliśmy, że także u dzieci istnieje niebezpieczny związek pomiędzy nadmierną masą ciała a zagrożeniem formowania się zakrzepów w naczyniach żylnych. Z całą pewnością zjawisko to powinno być bliżej przeanalizowane w badaniach na większą skalę – podsumowuje prof. Elizabeth Halvorson, główna autorka.

Źródła: „Hospital Pediatrics” / „Science World Report”