Osteoporoza.

Niedodiagnozowanie osteoporozy jest podstawową przeszkodą w leczeniu. To jeden z wniosków z nowego badania, w którym wzięło udział niemal 4 tys. Europejek powyżej 70. roku życia.

Zaprezentowane podczas tegorocznej edycji World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) w Paryżu dane pokazują, że 55% kobiet powyżej 70. roku życia jest narażonych na złamania kości, przy czym 75% z nich nie jest leczona na osteoporozę.

Wyniki przekrojowego badania przeprowadzonego w ośmiu krajach europejskich (Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Polska, Słowacja, Szwajcaria i Wielka Brytania) ujawniają braki w diagnostyce i leczeniu osteoporozy w Europie. Dane dotyczące leczenia osteoporozy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykazują, że 75% kobiet w wieku 70 lat i starszych, będących w grupie zwiększonego ryzyka złamań z powodu łamliwości kości, nigdy nie było leczonych na osteoporozę. Nieprawidłowe leczenie było znacznie rzadsze u osób z rozpoznaniem osteoporozy, niż u tych bez rozpoznania.

– W badaniu tym oceniono diagnostykę i leczenie osteoporozy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Europie – powiedział prof. Eugene McCloskey z Uniwersytetu w Sheffield. – W oparciu o zebrane dane należy podjąć działania zwiększające świadomość i mające na celu ułatwienie diagnozowania pacjentów by poprawić leczenie osteoporozy i zapobiegać występowaniu złamań kości w zagrożonej grupie.

Do badania zrekrutowano 3 798 kobiet w wieku 70 lat lub starszych, które trafiły do swojego lekarza pierwszego kontaktu z dowolnego powodu, niekoniecznie związanego ze zdrowiem kości. Głównym założeniem badania była ocena odsetka pacjentek z podwyższonym ryzykiem złamania z powodu łamliwości kości, u których nie zastosowano leków na osteoporozę. Niemal 55% pacjentek uznano za narażone na zwiększone ryzyko złamania z powodu łamliwości kości, przy czym 75% z nich nie było leczonych na osteoporozę. Ponadto badanie wykazało, że u 85% pacjentek zagrożonych złamaniem nie odnotowano rozpoznania osteoporozy.

Osteoporoza dotyka wiele kobiet po menopauzie, ponieważ ich zdolność do tworzenia nowej tkanki kostnej nie jest w stanie zrównoważyć tempa, w jakim pojawiają się jej ubytki, które z czasem prowadzą do osłabienia kości, zwiększając ryzyko złamań.

Szacuje się, że jedna na trzy kobiety w wieku powyżej 50 lat doświadczy w życiu złamania osteoporotycznego. Pacjentki, u których występuje złamanie związane z osteoporozą są dwukrotnie bardziej narażone na złamanie w przyszłości.

Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła osteoporozę jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, a Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy wzywa rządy państw na całym świecie do uznania osteoporozy za priorytet opieki zdrowotnej.

Źródło: www.medexpress.pl