Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem, to ciężka choroba dotykająca coraz więcej osób, również ludzi bardzo młodych. Oprócz osoby bezpośrednio dotkniętej uzależnieniem, choroba ta ma wpływ na osoby bliskie alkoholikowi, dlatego jej skutki są niezwykle dotkliwe dla całych rodzin. Jedną z najskuteczniejszych form radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu jest uczestnictwo w spotkaniach grup Anonimowych Alkoholików. Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia ma problem z alkoholem, wysłuchaj spotu informacyjnego Wspólnoty AA w Polsce. Skorzystaj z pomocy, Anonimowi Alkoholicy czekają.

Link do spotu: https://www.aa24.pl/aa.mp3

Gdzie znaleźć Wspólnotę AA w Piastowie?
Na terenie naszego miasta działają  4 grupy AA:

  • Grupa „Piast”,
  • Grupa „Wszechświat”,
  • Grupa „Anioły”,
  • Grupa „Wszechświat II”.

Poniedziałek: 18:00 – grupa „Piast”, ul. al. Krakowska 17 ( Dom Parafialny, wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców Warszawy, I piętro).
Środa: 18:00 – grupa „Wszechświat”,  ul. al. Tysiąclecia 1 (sala Rady Miejskiej w Piastowie).
Czwartek: 19:00 – grupa „Anioły”, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (sala przy Kościele).
Niedziela: 17:00 – grupa „Wszechświat II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana Pawła II”).

Gdzie w Piastowie, rodziny i przyjaciele alkoholika mogą szukać pomocy i wsparcia?
Na terenie naszego miasta działa  grupa rodzinna  AL-ANON „Wdzięczność”. W tej wspólnocie możesz:

  • spotkać ludzi, z którymi łączy Cię ten sam problem,
  • nauczyć się czegoś o alkoholizmie, jako o chorobie,
  • zastąpić rozpacz nadzieją,
  • poprawić atmosferę w rodzinie,
  • odbudować pewność siebie.

Zapraszamy Cię na spotkania, które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18:00, przy ul.  al. Krakowska 17 – Dom Parafialny, wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców Warszawy, I piętro.