Wstydliwy problem – wszawica

Wszawica nie zawsze wynika z zaniedbań higieny. Może pojawić się u każdego i w każdym wieku. Częściej jednak dotyka dzieci przebywających w dużych skupiskach: w szkołach, przedszkolach, na koloniach, na obozach. Dlatego przed wyjazdem dzieci na zorganizowany odpoczynek należy uczulić je, aby nigdy nie pożyczało swoich gumek, spinek, grzebieni, szczotek oraz nie korzystało z czyichś [...]