Szyjka macicy

Naukowcy z Statens Serum Institut w Kopenhadze zauważyli związek pomiędzy nieswoistymi zapaleniami jelit a dysplazją szyjkową i rakiem szyjki macicy.

Uczeni przeanalizowali dane ponad 27 tys. mieszkanek Danii, u których w latach 1979 – 2011 wykryto nieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ) – przede wszystkim wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego Cohna.

Odkryty związek pomiędzy NZJ a dysplazją szyjki macicy nie był, jak podkreślają badacze, związany z różnicami w podejmowaniu działaniach profilaktycznych – pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna poddawały się bowiem badaniom screeningowym równie często jak kobiety z grupy kontrolnej (tj. bez choroby jelit), a panie dotknięte wrzodziejącym zapaleniem jelit miały wykonywane badanie cytologiczne średnio nawet dwukrotnie częściej niż kobiety z populacji ogólnej.

Co ciekawe, podwyższone ryzyko wykrycia raka szyjki przed zdiagnozowaniem choroby jelit dotyczyło pacjentek zarówno z chorobą Leśniowskiego-Crohna, jak i wrzodziejącym zapaleniem jelit, natomiast tylko u kobiet z chorobą Leśniowskiego-Crohna wykazano zwiększone ryzyko rozwoju raka szyjki już po zdiagnozowaniu NZJ.

Autorzy badania zauważyli też, że wśród pacjentek z chorobą Leśniowskiego-Crohna ryzyko zmian w szyjce macicy było wyższe w przypadku pacjentek zdiagnozowanych w młodszym wieku i poddawanych terapii azatiopryną lub antagonistami TNF-α.

Źródła: EurekAlert! / Clinical Gastroenterology and Hepatology