hematologia

Od 1 marca 2024 roku w Polsce obowiązują nowe zasady realizacji e-recept rocznych. Zmiany wprowadzone mają na celu usprawnienie procesu wydawania leków, poprzez automatyczne obliczanie ilości leku przysługującego pacjentowi przez system informatyczny.

Nowy system – większa precyzja i efektywność

Dzięki nowym zasadom, zarówno lekarze, jak i farmaceuci, będą mogli korzystać z systemu, który automatycznie wyliczy dokładną ilość leków przysługujących pacjentowi na podstawie e-recepty rocznej. To ułatwienie ma zapobiegać błędom i nieścisłościom, które mogły pojawiać się przy ręcznym obliczaniu.

Co to oznacza dla pacjentów?

Dla pacjentów wprowadzone zmiany oznaczają większą wygodę i pewność, że otrzymają dokładną ilość przepisanych leków. Ponadto, usprawnienie procesu ma przyczynić się do zmniejszenia czasu oczekiwania na realizację recepty w aptece.

Podsumowanie

Nowe regulacje w zakresie realizacji e-recept rocznych wprowadzają istotne ułatwienia zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Dzięki automatyzacji procesu obliczania ilości leków, system staje się bardziej efektywny i precyzyjny.