Uśmiechnięte kobiety siedzą przy dziecku, które leży na szpitalnym łóżku.

Jesteś za granicą i zachorowałeś? Nie wiesz, dokąd się udać po poradę lekarską? Podpisana deklaracja współpracy MSZ i NFZ określa, kto i gdzie będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje o leczeniu w danym kraju UE i EFTA.

 

Właśnie podpisana deklaracja współpracy MSZ i NFZ zakłada, że w polskich placówkach dyplomatycznych każdy będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje o leczeniu w danym kraju UE i EFTA.

Osoba będąca za granicą otrzyma adekwatną i aktualną informację na temat tego, jak uzyskać świadczenie zdrowotne w odniesieniu do konkretnej sytuacji, w której taka osoba się znalazła – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far, pytany o szczegóły współpracy MSZ i NFZ. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że niekiedy ta niewiedza prowadzi do złych decyzji, takich, które są kosztowne dla obywatela albo prowadzi do nieuzyskania konkretnego świadczenia. Tymi podstawowymi punktami uzyskiwania informacji w związku z podpisanym porozumieniem jest i będzie konsulat – dodał Nowak-Far.

Na mocy podpisanej deklaracji eksperci Narodowego Funduszu Zdrowia i resortu spraw zagranicznych postanowili „aktywnie popularyzować wiedzę wśród obywateli polskich przebywających, zamieszkujących lub pracujących na terenie danego państwa członkowskiego UE/EFTA” i dlatego opracują ścisłe zasady współpracy w zakresie informowania Polaków przebywających za granicą o świadczeniach zdrowotnych w danym kraju.

Tymczasem w parlamencie trwają prace nad projektem ws. transgranicznej opieki zdrowotnej. Chodzi o możliwość otrzymania z NFZ zwrotu kosztów za planowe leczenie w innym państwie UE. Choć ustawy jeszcze nie ma, do NFZ wpłynęły już pierwsze wnioski pacjentów o zwrot takich kosztów.

Źródło: nfz.gov.pl