Uśmiechnięta kobieta u dentysty.

Stomatologia w PIASTUNIE

Zapraszamy Państwa do naszych trzech poradni stomatologicznych, w których świadczenia gwarantowane finansowane są w ramach umów z NFZ. Przyjęcia pacjentów odbywają się w poradni chirurgii stomatologicznej, poradni protetyki stomatologicznej i poradni ogólnostomatologicznej. Poradnie świadczą wysokospecjalistyczne usługi z zakresu chirurgii jamy ustnej, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, realizując procedury zakontraktowane z NFZ dla pacjentów ubezpieczonych oraz odpłatnie zarówno w zakresie wykraczającym poza katalog usług gwarantowanych przez NFZ, jak i w pełnym zakresie dla pacjentów nieubezpieczonych pokrywających koszty leczenia z własnych środków.