Mężczyzna w maseczce trzymający się za klatkę piersiową.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby ograniczyć sposobność zakażenia się, PROSIMY SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA NA RECEPTĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

W związku z powyższym, zamówienia na receptę można składać poprzez:

  • adres e-mailowy erecepta@piastunzoz.pl
    W wiadomości należy podać imię, nazwisko i PESEL Pacjenta, numer telefonu kontaktowego (preferowany tel. komórkowy) oraz nazwy leków, dawkę i ilość tabletek i/lub opakowań.
    Wzór zamówienia
    można pobrać TUTAJ. Wypełniony wzór prosimy przesłać na adres e-mailowy podany powyżej.
  • aplikację mobilną Visimed (trzeba mieć założone i zautoryzowane konto),
  • stronę internetową www.osoz.pl (trzeba mieć założone i zautoryzowane konto).

Odbiór recepty będzie możliwy również elektronicznie.
W przypadku składania zamówień poprzez e-mail, Pacjent uzyska kod dostępu do recepty w odpowiedzi e-mail lub wiadomości SMS.
W przypadku składania zamówień przez aplikację Visimed lub stronę www.osoz.pl, Pacjent może odebrać kod dostępu do recepty na swoim koncie w zakładce „Twoje recepty”.